Dr Grażyna Draus – Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea
Maestros

Dr Grażyna Draus

Prowadząca warsztaty pamięci muzycznej

Teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog. Kierownik Pracowni Kształcenia Słuchu i Harmonii przy Katedrze Edukacji Muzycznej UMFC. Autorka programów nauczania, wykładowca autorskich warsztatów i seminariów. Juror konkursów solfeżowych i kompozytorskich dla młodzieży. Autorka publikacji z dziedziny teorii, filozofii i psychologii muzyki, percepcji i interpretacji muzyki, antropologii kulturowej, muzyki XX wieku oraz pedagogiki muzyki, zajmuje się także krytyką muzyczną. Współpracuje z Katedrą Teorii Muzyki, Katedrą Akustyki Muzycznej, Pracownią Psychologii Muzyki i Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym przy UMFC oraz Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej i Fundacją Cultura Animi.

Jako kompozytor prezentowała swoje utwory m.in. podczas Festiwalu ,,Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a także we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile oraz w radiu i telewizyji w kraju i za granicą. Jej kompozycje otrzymały nominacje do nagrody ,,Fryderyk”.