Прогамма фестиваля — Ślimakowe Rytmy — Beats of Cochlea

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”

6th Scientific Conference
“Music in Human Auditory Development”


Download program in PDF file → Program Beats of Cochlear 202013.07.2020

9:00 – 9:20prof. Henryk Skarżyński – otwarcie
międzynarodowej konferencji
(Warszawa/Kajetany)
9:20 – 9:40prof. Artur Lorens – Percepcja muzyki
przez implant ślimakowy
(Warszawa/Kajetany)
9:40 – 10:00dr Krzysztof Stachyra – Technika
koncentracji mindfulness (Lublin)
10:00 – 10:20przerwa
10:20 – 10:40Barbara Kasprzak – Arteterapia
(Lublin)
10:40 – 11:00Olga Daroch – Rytmika Dalcroze’a
(Katowice)
11:00 — 11:20dr Bogumiła Dziel–Wawrowska –
Emisja głosu (Warszawa)
11:20 — 11:40przerwa
11:40 – 12:00dr hab. Danuta Raj-Koziak – Szumy
uszne — jak sobie radzić?
(Warszawa/Kajetany)
12:00 – 12:20Barbara Kaczyńska – Efekty programu
muzykoterapii w Światowym Centrum
Słuchu (Warszawa/Kajetany)
12:20 – 12:40Agnieszka Sepioło, Barbara
Kaczyńska – Postępy muzykoterapii
u najmłodszych użytkowników
implantów ślimakowych
(Katowice/Kajetany)
12:40 – 13:00Dominika Dopierała – Dźwięki wspólne
– rozważania na temat integrujących
właściwości muzyki
13:00 – 14:30przerwa
14:30 – 15:00Film – Rozwój muzyczny finalistów
i uczestników Międzynarodowych
Festiwali „Ślimakowe Rytmy”
15:00 – 15:30emisja reportażu dotyczącego
Musicalu „Przerwana Cisza”


13 July 2020
*) UTC + 2

9:00 — 9:20 *) prof. Henryk Skarżyński – opening of
the international scientific conference
(Warsaw/Kajetany)
9:20 — 9:40prof. Artur Lorens – Perception of
music via cochlear implant
(Warsaw/Kajetany)
9:40 — 10:00Dr. Krzysztof Stachyra – Mindfulness
concentration method (Lublin)
10:00 – 10:20break
10:20 – 10:40Barbara Kasprzak – Art. therapy
(Lublin)
10:40 – 11:00Olga Daroch– Dalcroze eurhythmics
(Katowice)
11:00 — 11:20Dr. Bogumiła Dziel-Wawrowska –
Voice emission (Warszawa)
11:20 – 11:40break
11:40 – 12:00Assoc. prof. Danuta Raj-Koziak –
Tinnitus – how to cope with it?
(Warsaw/Kajetany)
12:00 — 12:20Barbara Kaczyńska – Effects of music
therapy programme in the World
Hearing Center (Warsaw/Kajetany)
12:20 – 12:40Agnieszka Sepioło, Barbara Kaczyńska
– Music therapy progress in the
youngest Cochlear implant users
(Katowice/Kajetany)
12:40 – 13:00Dominika Dopierała – Common
sounds – discussin on integrating
properties of music (Poznań)
13:00 – 14:30break
14:30 – 15:00Film: Music development and
achievements of the finalists and
participants of International Music
Festival for Children, Youth and Adults
with Hearing Disorders “Beats of
Cochlea”
15:00 — 15:30reportage about the musical
“Silence Interrupted”

Warsztaty Naukowo-Muzyczne

Scientific-Music Workshop14 lipca 2020

10:00 – 10:45Dominika Dopierała – warsztaty
praktyczne dotyczące
integrujących właściwości
muzyki
11:00 – 11:45Olga Daroch – warsztaty
dotyczące Rytmiki Dalcroze’a
12:00 – 12:45prof. Barbara Kasprzak
Warsztat dotyczący stosowania
technik arteterapii
12:45 — 14:00przerwa
14:00 – 14:45dr Bogumiła Dziel-Wawrowska
– warsztaty praktyczne
dotyczące zastosowania emisji
głosu i oddechu
15:00 – 15:45Agnieszka Sepioło – warsztaty
z muzykoterapii z zastosowaniem
muzykoterapii z Programu
Muzyka w Rozwoju
Słuchowym Człowieka
16:00 – 16:45dr Krzysztof Stachyra
– warsztaty praktyczne
dotyczące umiejętności
koncentracji oraz
technik mindfulness
z przeznaczeniem dla osób
z zaburzeniami słuchu,
a także z szumami usznymi
16:45 – 17:30przerwa
17:30emisja spektaklu – „Jeden
gest” wystawionego na
deskach Teatru Nowego
w Warszawie


14 July 2020
*) UTC + 2

10:00 – 10:45 *)Dominika Dopierała – practical
workshop on integrationg
features of music
11:00 – 11:45Olga Daroch – workshop on
Dalcroze eurhythmics
12:00 – 12:45prof. Barbara Kasprzak – Art
therapy workshop
12:45 — 14:00break
14:00 – 14:45Dr Bogumiła Dziel-
Wawrowska – practical
workshop on voice emission
and breathing techniques
15:00 – 15:45Agnieszka Sepioło – music
therapy workshop with the
application of music therapy
techniques presented in the
Music in auditory human
development
16:00 – 16:45Dr Krzysztof Stachyra –
practical workshop on
concentration techniques
and mindfulness techniques
for people with hearing
disorders and tinnitus
16:45 – 17:30break
17:30Broadcast of the spectacle
“One Gesture“, presented
on stage of Teatr Nowy in
Warsaw

Koncert Galowy


15.07.2020, godz. 18:00

Miejsce:
Patio Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS


Koncert z udziałem laureatów
poprzednich edycji festiwalu Ślimakowe
Rytmy oraz Gości Festiwalu

Gala Concert


15 July 2020, time: 18:00 (UTC + 2)

Place:
Patio at The Center of Hearing
and Speech MEDINCUS


Concert with participation of laureates
of previous editions of the Beats of Cochlea
Festival and Guests