Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Muzyczna Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka, 9 lipca 2018 – Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-MUZYCZNA
Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka, 9 lipca 2018

W programie:

  • Inauguracja IV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”
  • Pokaz zajęć muzykoterapeutycznych dla pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym i zaburzeniami słuchu
  • Prezentacja specjalnie skomponowanej muzyki dla osób z zaburzeniami słuchu i wszczepionym implantem słuchowym
  • Wykłady, sympozja, dyskusje

Główne tematy konferencji:

  • Naukowe metody, narzędzia i techniki muzykoterapii u pacjentów z zaburzeniami słuchu i szumami usznymi
  • Percepcja muzyki i mierniki jakości słyszenia u pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym
  • Interdyscyplinarne ujęcia rehabilitacji słuchu z wykorzystaniem muzyki

W Konferencji wezmą udział wybitni specjaliści w dziedzinie szerokopojętej rehabilitacji słuchu za pomocą muzyki, m.in.: mgr Virginia D Driscoll – Certyfikowany Specjalista Muzykoterapeuta z Uniwersytetu Iowa w USA, prof. Ryszard Karczykowski – jeden z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych, prof. Pastiadis Konstantinos z Aristotle University of Thessaloniki, Department of Music Studies, prof. nadzw. Artur Lorens – kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dr Heike Argstetter – Dyrektor Niemieckiego Ośrodka Badań nad muzykoterapią, dr Chrisitine Rocca – Dyrektor Ośrodka Muzykoterapii Nordoff Robbins z Wielkiej Brytanii, dr hab. Krzysztof Stachyra – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów oraz Członek Zarządu Światowej Federacji Muzykoterapii, mgr MT-BC Agnieszka Sepioło z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Konferencja odbędzie się w ramach Programu Naukowo-Muzycznego „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”. Zespół Programu składa się z lekarzy, inżynierów, muzyków, muzykologów, muzykoterapeutów, psychologów, logopedów, rehabilitantów i kompozytorów. Uporządkowany i opracowany przez nas model rehabilitacji słuchu w specjalnie skomponowanych utworach muzycznych dla pacjentów z zaburzeniami słuchu za pomocą odpowiednich częstotliwości, harmonii i formy stymulują mózg do pracy i przyspieszają proces adaptacji po przebytych zaburzeniach słuchu.

Zapraszamy do udziału

 

 

 

 

Zgłoszenia na konferencję  przyjmujemy do 30 czerwca 2018 r.
muzykorehabilitacja@ifps.org.pl

 
 

PROGRAM KONFERENCJI

Plik pdf do pobrania

ULOTKA INFORMACYJNA

Plik pdf do pobrania