Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Warsztaty muzyczno – sceniczne „Muzyka i sztuka w terapii”
Światowe Centrum Słuchu, Kajetany, 25 sierpnia 2023

W ramach warsztatów doświadczeni terapeuci z Polski i świata poprowadzą zajęcia dotyczące rytmiki, improwizacji ruchowej, a także kształtowaniu słuchu muzycznego poprzez ćwiczenia rytmiczne. Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z muzykoterapią prowadzoną w oparciu o metodę Nordoff–Robbins. Natomiast podczas warsztatów dotyczących sztuk plastycznych, a także aktorstwa poznać teoretyczne i praktyczne aspekty terapii przez sztukę.

Zapisy na poszczególne warsztaty:

Barbara KaczyńskaAleksandra Bykowska „Muzykoterapia według Domowej Kliniki Muzykoterapii Światowego Centrum Słuchu dla dzieci z zaburzeniami słuchu” (tylko zapisane wcześniej osoby)
Podczas warsztatu dzieci wezmą udział w zajęciach muzykoterapeutycznych prowadzonych zgodnie z wytycznymi programu Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka. Ćwiczenia oraz muzyka wykorzystane podczas ćwiczeń będą pochodziły z Domowej Kliniki Muzykoterapii podręcznika przygotowywanego w zespole Muzykoterapii Światowego Centrum Słuchu. Ćwiczenia przeznaczone są głownie do pracy z pacjentami z zaburzeniami słuchu.
Godzina: 10:00 -11:00
Miejsce: sala K2
Czas trwania: 60 minut
Limit miejsc: bez limitu
Limit wieku uczestnika: dzieci w wieku 0-10 lat, dzieci zostaną podzielone na grupy wiekowe.
Formularz rejestracyjny: https://festiwal.ifps.org.pl/warsztaty/muzykoterapia-wedlug-domowej-kliniki-muzykoterapii-swiatowego-centrum-sluchu-dla-dzieci-z-zaburzeniami-sluchu/

Dr Magdalena Owczarek „Zmysły poruszone muzyką” (tylko zapisane wcześniej osoby)
W ciągu ostatniego stulecia technika oddalała nas od naszych ciał. Tracimy zdolność zwracania uwagi na to, co czujemy za sprawą zmysłów. Ruchy ciała pobudzone muzyką staną się narzędziem ekspresji ze szczególną koncentracją na sprawność motoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową. Muzyka ma pomóc w rytmizowaniu i dynamice ruchów i budować odpowiedni nastrój spotkania i wyzwalać pozytywne emocje.
Godzina: 11:15 – 12:00
Miejsce: sala K2
Czas trwania: 45 minut
Limit osób: 20
Formularz rejestracyjny: https://festiwal.ifps.org.pl/warsztaty/zmysly-poruszone-muzyka/

Prof. Ludwika Konieczna-Nowak i Anna Konopacka „Piosenka jest dobra na wszystko” – pisanie piosenek w kontekście ogólnorozwojowym i terapeutycznym – warsztat mistrzowski (tylko zapisane wcześniej osoby)
Podczas spotkania warsztatowego uczestnicy będą mogli wziąć udział w procesie twórczym uwieńczonym stworzeniem krótkiej piosenki. Jej tematyka oraz struktura muzyczna podyktowane będą potrzebami i pomysłami grupy. Prowadzące mają nadzieję, że stworzenie kompletnego utworu w czasie krótkiej sesji da uczestnikom poczucie sprawstwa, uruchomi ich kreatywne zasoby, przyczyni się do integracji i będzie okazją do dobrej zabawy.
Godzina: 12:15 – 13:15
Miejsce: sala K2
Czas trwania: 60 minut
Limit osób: 10
Formularz rejestracyjny: https://festiwal.ifps.org.pl/warsztaty/pisanie-piosenek-dla-nastolatkow-i-doroslych/

Prof. dr hab. Wiesław Karolak „Lustro jest dobre na wszystko” (tylko zapisane wcześniej osoby)
LUSTRO – zwierciadło – gładka powierzchnia odbijająca światło, dzięki czemu powstaje obraz odbity przedmiotów znajdujących się przed lustrem.
LUSTRO – symbolizuje Świat, Niebo, Słońce, ogień, płomień i wiele innych rzeczy. Uczestnicy warsztatu będą pracowali w parach.
Materiałami będą: lusterka, pastele i podkłady kartonowe

Godzina: 14:00 – 15:00
Miejsce: sala K2
Czas trwania: 60 minut
Limit osób: 20
Formularz rejestracyjny: https://festiwal.ifps.org.pl/warsztaty/arteterapia/

Dominika Dopierała „Wspólnuta” – stwórzmy społeczny zespół! Warsztaty otwarte
Warsztaty będą dla osób uczestniczących okazją do stworzenia muzycznego zespołu. Szeroki wybór instrumentów i stylów muzycznych pozwoli znaleźć własny sposób na włączenie się do gry, śpiewając, grając na instrumentach lub tańcząc.
Warsztaty otwarte są dla różnorodnych grup wiekowych, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Niezależnie od doświadczenia muzycznego, wieku czy obszaru sprawności, każda osoba może stać się częścią „Wspólnuty”.

Godzina: 16:30 – 17:30
Miejsce: sala Atrium
Czas trwania: 60 minut
Limit miejsc: bez limitu
Formularz rejestracyjny: https://festiwal.ifps.org.pl/warsztaty/wspolnuta-stworzmy-spoleczny-zespol/