4 edycja „Ślimakowych Rytmów” – Warsztaty Mistrzowskie

Prof. Henryk Skarżyński wraz z zespołem Światowego Centrum Słuchu zaprasza do udziału w 4. edycji „Beats of Cochlea“, muzycznego wydarzenia, które już po raz kolejny ma pokazać szerokiej publiczności umiejętności wokalne i instrumentalne osób, które słyszą dzięki implantom słuchowym. 4. edycja „Beats of Cochlea“ odbędzie się w dniach 9 – 12 lipca 2018 r.

W tym roku również zapraszamy na mistrzowskie warsztaty muzyczne, odbywające się w ramach programu „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka“. Pragniemy stworzyć uzdolnionym pacjentom warunki do muzycznego rozwoju, jednocześnie pokazać całemu światu, że dzięki osiągnięciom współczesnej nauki i medycyny, problemy ze słuchem nie są przeszkodą do profesjonalnego zajmowania się muzyką.

Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, jak niezwykłą i wielką rolę odgrywa muzyka w całym procesie rehabilitacji słuchu. Mistrzowskie warsztaty muzyczne to niezwykłe spotkanie z mistrzami sztuki instrumentalnej i wokalnej, znanymi na scenach krajowych i światowych. Poprzez codzienne obcowanie z muzyką warsztaty pozwolą uczestnikom na rozwój swoich umiejętności i poszerzenie muzycznej wiedzy oraz zdobycie doświadczenia.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych muzyków, artystów i wybitnych pedagogów. 5-dniowe warsztaty zakończy pokaz umiejętności muzycznych, podczas którego uczestnicy zaprezentują publiczności utwory muzyczne, nad którymi pracowali pod okiem Mistrzów. Tegoroczna edycja „Beats of Cochlea“ jest również ważnym elementem programu muzykoterapii „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka“ – programu, który wdrażamy w Światowym Centrum Słuchu. Jego celem jest przyspieszenie procesu rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu słuchowego, a w przypadku osób uzdolnionych artystycznie – wspieranie rozwoju umiejętności muzycznych.

 

Rejestracja

Formularz rejestracyjny dla uczestników festiwalu
DANE KONTAKTOWEANKIETAINFORMACJE O KONKURSIE

Zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego imienia i nazwiska (zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182) w elektronicznej bazie danych Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz ich wykorzystania w celu przetworzenia niniejszego formularza.
Rejestrując się, oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Festiwalu i w pełni go akceptuję.
Rejestrując się, oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w celach marketingowych mojego wizerunku oraz wykonywanego utworu Organizatorom oraz Partnerom Organizatorów zgodnie z regulaminem Festiwalu.


W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest podpisanie i przesłanie Organizatorom załączonej Zgody Rodziców/Opiekunów https://festiwal.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/2018-zgoda-PL.pdf

Kontakt z organizatorami

Adres e-mail, formularz kontaktowy.

Światowe Centrum Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn

e-mail: festiwal@ifps.org.pl

Organizatorzy

Logo Światowego Centrum SłuchuLogo Instytutu Narządu Zmysłów

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Potwierdzam, że wprowadzone dane są prawidłowe