4 edycja „Ślimakowych Rytmów” – Warsztaty Mistrzowskie

Profesor Henryk Skarżyński wraz z zespołem Światowego Centrum Słuchu zaprasza do udziału w 4. edycji „Beats of Cochlea”, mającej na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności umiejętności muzycznych osób słyszących dzięki implantom słuchowym.

Zapraszamy do udziału w instrumentalnych i wokalnych Warsztatach Mistrzowskich, które odbędą się w ramach Programu „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”.

Czerpiąc wiedzę z naszych wieloletnich doświadczeń jesteśmy nie tylko przekonani o kluczowej roli jaką odgrywa muzyka w społecznym, emocjonalnym i intelektualnym rozwoju osób z implantami ślimakowymi lub upośledzeniem słuchu, lecz także pragniemy stworzyć sprzyjające warunki dla doskonalenia swoich umiejętności i poszukiwania inspiracji.

Opierając się na naszej praktyce klinicznej i terapeutycznej, mamy nadzieję pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym, chcącym pokonać wszelkie trudności w wykonywaniu muzyki i stale poszerzać swoje horyzonty artystyczne. W nadchodzącej edycji „Beats of Cochlea” pragniemy położyć szczególny nacisk na rozwój i opanowanie umiejętności muzycznych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych muzyków, artystów oraz wybitnych pedagogów. 5-dniowe Warsztaty zakończy pokaz umiejętności muzycznych, podczas którego Uczestnicy zaprezentują publiczności utwory muzyczne, nad którymi pracowali pod okiem Mistrzów.

Tegoroczna edycja „Beats of Cochlea” będzie również niesamowitą okazją do zainicjowania programu muzykoterapii. Wzbogacony Program „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” ma na celu pomoc pacjentom z implantami słuchowymi w rehabilitacji słuchu, a w przypadku osób uzdolnionych artystycznie - wspieranie rozwoju umiejętności muzycznych.

 

Kontakt z organizatorami

Adres e-mail, formularz kontaktowy.

Światowe Centrum Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn

e-mail: festiwal@ifps.org.pl

Organizatorzy

Logo Światowego Centrum SłuchuLogo Instytutu Narządu Zmysłów

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Potwierdzam, że wprowadzone dane są prawidłowe