Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

HISTORIA

Reportaż z lat 2015-2019

Obecnie technologia i medycyna w zakresie implantów słuchowych daje osobom głuchym lub niedosłyszącym możliwości, które wcześniej były nieosiągalne – dzięki rehabilitacji większość z nich może osiągnąć wysoki poziom rozumienia mowy, nawet w głośnym otoczeniu. Niektórzy jednak pragną czegoś więcej – w pełni doceniać muzykę, rozwijać  swoje talenty muzyczne i mieć profesjonalną karierę muzyczną.

Festiwal “Ślimakowe Rytmy” udowadnia, że mogą to wszystko osiągnąć w wielkim stylu!

Pomysłodawcą Festiwalu jest prof. Henryk Skarżyński, który w 1992 roku przeprowadził pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego. Dziś kieruje Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, jednym z wiodących ośrodków implantów słuchowych, który opiekuje się blisko 13 tysiącami zaimplantowanych pacjentów. Jego pacjenci byli dla niego inspiracją – wielu z nich ma niezwykłe talenty muzyczne i są stałymi gośćmi “Ślimakowych Rytmów”.

Edycja 2015

I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, Warszawa, 15-16 lipca 2015

Festiwal ma na celu pokazanie światu, że ubytek słuchu nie jest przeszkodą w cieszeniu się i graniu muzyki.

Do konkursu zgłosiło się ponad 100 użytkowników implantów słuchowych z całego świata. Reprezentowali oni całe spektrum społeczeństwa: od dzieci w wieku 8 lat do 69-latków. Niektórzy z nich stracili słuchu prelingwalnie, inni w wieku dorosłym, kiedy już studiowali muzykę. Ich repertuar muzyczny był różnorodny: od muzyki klasycznej po heavy rock, od wokalu po grę na fortepianie, skrzypcach, a nawet dudach czy chińskiej cytrze. Jury Festiwalu, złożone z muzyków, aktorów, specjalistów od rehabilitacji słuchowej i dziennikarzy, pod przewodnictwem prof. Ryszarda Zimaka, rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wyłoniło 34 finalistów, którzy przyjechali do Warszawy na przesłuchania, a spośród nich 14 laureatów, którzy wystąpili podczas Koncertu Galowego.

Koncert Galowy odbył się 16 lipca 2015 roku w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego. Laureaci wystąpili z towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. 

I Festiwal pozostawił po sobie piękne wspomnienia, nowe przyjaźnie, nową pewność siebie i odwagę w dążeniu do realizacji marzeń. Cały świat usłyszał przesłanie: możemy osiągnąć wszystko, co nam się zamarzy!

Edycja 2016

II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, Warszawa, 11-14 lipca 2016

Druga edycja tego niezwykłego międzynarodowego konkursu muzycznego cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem niż pierwsza. Do konkursu zgłosiło się ponad 150 muzyków amatorów i profesjonalistów z implantami słuchowymi. Na podstawie nadesłanych nagrań Jury wyłoniło 32 uczestników zaproszonych do Warszawy na przesłuchania. Jury wyłoniło 10 muzyków, którzy wystąpili 13 lipca w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Koncercie Galowym.

Festiwal jest świętem sukcesu wielu osób: użytkowników implantów, ich rodzin, nauczycieli, terapeutów, lekarzy. Radość z tego sukcesu wyraża hymn Festiwalu: “Świat, który słyszę”, z tekstem prof. Henryka Skarżyńskiego i muzyką prof. Krzesimira Dębskiego, wykonany podczas Koncertu Galowego. Mówi on: To dźwięk tak zmienia, dźwięk, który słyszę. Który poruszył tę głęboką ciszę.

Edycja 2017

III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, Warszawa, 10-14 lipca 2017

Uczestnicy Festiwalu mówią różnymi językami, są w różnym wieku i lubią różne rodzaje muzyki, ale łączy ich jedna pasja. Muzyka. I wytrwale dążą do realizacji swoich marzeń. Kiedyś głusi lub niedosłyszący, teraz występują na scenie z orkiestrą symfoniczną podczas Koncertu Galowego “Ślimakowe Rytmy”.

Trzecia edycja “Ślimakowych Rytmów” odbyła się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach w 25. rocznicę pierwszej operacji wszczepienia implantu ślimakowego w Polsce wykonanej przez prof. Henryka Skarżyńskiego. W tym roku Festiwal odbywał się w  nowej formule z czterema dniami warsztatów Mistrzowskich obejmujących zajęcia indywidualne i grupowe z mistrzami muzyki oraz lekcje wizerunku scenicznego i pamięci muzycznej. Wieczorami uczestnicy, ich rodziny, instruktorzy oraz licznie przybyli goście uczestniczyli w wieczorach naukowo-muzycznych z wykładami specjalistów z zakresu rehabilitacji, psychologii, logopedii, pedagogiki i muzykoterapii, i z występami poprzednich laureatów i uczestników obecnego Festiwalu.

Edycja 2018

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, Warszawa, 9-13 lipca 2018

Koncert Galowy “Ślimakowe Rytmy” w Sali Koncertowej Sinfonia Varsovia był pięknym świętem talentów muzycznych osób z implantami słuchowymi, ich determinacji i sukcesów. Laureaci, wyłonieni przez Jury spośród dwudziestu finalistów, reprezentowali szerokie spektrum gatunków muzycznych, instrumentów i stanów słuchu, od dzieci z głuchotą prelingwalną po dorosłych, którzy stracili słuch robiąc już karierę muzyczną. Wszyscy laureaci otrzymali po koncercie owacje na stojąco.

Cztery dni poprzedzające Koncert Galowy były pracowite i pełne wrażeń. Podczas Międzynarodowej Konferencji “Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” 9 lipca zaproszeni eksperci mówili o percepcji dźwięku i muzyki oraz muzykoterapii. W kolejnych dniach odbyły się warsztaty z muzyki i wizerunku scenicznego z muzykami i aktorami. Każdego wieczoru wszyscy uczestnicy, ich rodziny oraz goście spotykali się na pokazach muzyczno-naukowych, w których prezentacje tematyczne przeplatane były występami muzycznymi. Czas poza zaplanowanymi zajęciami był dla muzyków z implantami słuchowymi i ich rodzin niepowtarzalną okazją do spotkania z innymi osobami mierzącymi się z podobnymi wyzwaniami, nawiązania przyjaźni, wymiany doświadczeń i wsparcia.

Edycja 2019

V Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu ‘Ślimakowe Rytmy”, Warszawa, 8-10 lipca 2019

Festiwal 2019 był wyjątkowy, bo to już piąta, jubileuszowa Edycja. Pacjenci z całego świata spotkali się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod hasłem “Światowe Spotkania Muzyczne Mistrzów i Artystów”.

Po zakończeniu przesłuchań konkursowych, drugiego dnia Festiwalu, wszyscy uczestnicy mieli okazję muzykować i śpiewać razem z mistrzami i laureatami poprzednich Edycji. Spotkania miały formę warsztatów z podziałem na grupy instrumentalne oraz grupowych zajęć muzycznych i aktorskich. Wieczorem wszyscy uczestniczyli w koncercie muzykoterapeutycznym “Muzyka sprawia, że wszystko jest lepsze”.

Zwieńczeniem piątej jubileuszowej edycji “Ślimakowych Rytmów” był Koncert Galowy 10 lipca w Teatrze Palladium w Warszawie. Laureaci obecnej edycji wykonywali swoje utwory konkursowe z towarzyszeniem orkiestry “Divertimento” pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Gośćmi specjalnymi Koncertu byli laureaci poprzednich edycji, którzy wystąpili w duetach lub tercetach z muzykami znanymi ze światowych scen.

Edycja 2022

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, Warszawa, 14-15 lipca 2022

Podczas pandemii COVID-19 Festiwal “Ślimakowe Rytmy” przeniósł się do sieci. Wszystkie warsztaty, wykłady naukowe z cyklu “Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” oraz występy artystów były dostępne online poprzez stronę internetową Festiwalu.

Koncert Galowy VIII “Ślimakowych Rytmów”, zatytułowany “Artyści pacjentom”, uświetnił dwa ważne wydarzenia w historii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: 30. rocznicę pierwszej w Polsce implantacji ślimakowej oraz 25. rocznicę zainicjowania przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszego na świecie programu leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych. Koncert odbył się w sali koncertowej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “Mazowsze”. Laureaci VIII Festiwalu “Beats of Cochlea” prezentowali występy w formie nagrań wideo. W drugiej części Koncertu wystąpił zespół “Mazowsze” z widowiskiem “Kalejdoskop barw polskich.”