Konferencja – Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

KONFERENCJA „MUZYKA W ROZWOJU SŁUCHOWYM CZŁOWIEKA” 14.07.2021

Tematyka tegorocznej konferencji naukowej koncentruje się przede wszystkim na potencjale i efektywności różnych form muzykoterapii w pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, a zwłaszcza dziećmi – użytkownikami implantów słuchowych. Nie zabraknie jednak interesujących tematów dla szerszego grona odbiorców – będzie można dowiedzieć się, co to jest droga słuchowa i dlaczego sam sprawny zmysł słuchu nie wystarczy, by dobrze słyszeć. Pogłębieniem tego tematu będzie wykład m.in. o tym, jak mózg radzi sobie z informacjami dźwiękowymi dostarczanymi przez implant słuchowy i dlaczego dopasowywanie procesorów mowy u pacjentów jest za każdym razem dużym wyzwaniem. Przyjrzymy się także, jak wygląda opieka rehabilitacyjna przed wszczepieniem implantu i po zabiegu oraz badaniu metodą rezonansu magnetycznego pod kątem zagadnień interesujących dla pacjenta. Ciekawym tematem będzie z pewnością prezentacja wyników badań słuchu przeprowadzonych wśród studentów szkoły muzycznej.

Wykłady z obszaru medycyny będą się przeplatały z prelekcjami wykwalifikowanych muzykoterapeutów i arteterapeutów. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy z pacjentami, pokażą, w jaki sposób za pomocą różnych form terapii przez sztuki piękne – muzykę, taniec, teatr, malarstwo – można wspierać rozwój słuchowy, zadbać o równowagę psychiczną, pomagać wyrazić emocje, rozładować stres czy też poprawić nastrój.

Na konferencję naukową zapraszamy pacjentów, ich rodziny, pracowników naukowych i klinicznych, specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami słuchu oraz wszystkich zaintersowanych. Wykłady będzie można na bieżąco śledzić w internecie lub w dogodnej chwili odtworzyć materiały zamieszczone na stronie festiwalu.

TRANSMISJA ONLINE

PROGRAM KONFERENCJI

GodzinaPunkt programu
10:00 – 10:15Otwarcie konferencji
prof. Henryk Skarżyński
10:15 – 10:30Neurokognitywne dopasowanie systemu implantów słuchowych
prof. Artur Lorens
10:30 – 10:50Zespół zwany Społeczeństwem
mgr MT-BC Dominika Dopierała
10:50 – 11:05Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka – postępy działań programu muzykoterapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami słuchu
Barbara Kaczyńska
11:05 – 11:25Usłysz mnie, oswój mnie! Muzykoterapia dzieci i młodzieży z doświadczeniami traumy relacyjnej
adt. dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak
11:25 – 11:50Przerwa
11:50 – 12:10Zobaczyć muzykę – Dalcroze’owskie interpretacje ruchowe muzyki w pracy z osobami z zaburzeniami słuchu
Olga Daroch
12:10 – 12:30Ekspresja polimodalna w arteterapii
prof. Katarzyna Krasoń
12:30 – 12:45Potencjał muzykoterapii w pracy z dziećmi – użytkownikami implantów słuchowych
mgr MT-BC Agnieszka Sepioło
12:45 – 13:05Muzykoterapia to jednak nie to, co myślałem… O różnych formach wykorzystania muzyki w terapii
dr hab. Krzysztof Stachyra
13:05 – 13:25Oddziaływanie muzyki na stan emocjonalny pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego
dr Małgorzata Stańczyk
13:25 – 14:20Przerwa
14:00 – 14:20Jak mózg przetwarza dźwięki
dr hab. Tomasz Wolak
14:20 – 14:40Badanie rezonansu magnetycznego z perspektywy pacjenta
dr Joanna Wójcik
14:40 – 15:15Ocena słuchu studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwościowej audiometrii tonalnej
dr Edyta Piłka
15:15– 15:35Opieka rehabilitacyjna przed i po wszczepieniu implantów słuchowych
dr Elżbieta Włodarczyk