Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

10. Konferencja naukowo – szkoleniowa “Sztuka w terapii, medycynie i nauce”

11 lipca 2024

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

Zapraszamy do wzięcia udziału w dziesiątej, jubileuszowej konferencji z cyklu “Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” towarzyszącej Międzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu ‘Ślimakowe Rytmy’.

Konferencja będzie zorganizowana w formie udziału osobistego w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, nie będzie transmitowana w internecie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy przyjmujemy drogą mailową na adres festiwal@ifps.org.pl do 10 lipca 2024.

Program

Wykłady i warsztaty będą prowadzone w języku angielskim z polskim tłumaczeniem.
Wszystkie wykłady i warsztaty odbywają się w sali Atrium ŚCS, z wyjątkiem !.

8:00 – 8:30
Powitanie uczestników i wykład otwierający
Prof. dr hab. n. med. dr. h.c. multi Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
8:30 – 9:15
Wykład ‘Muzyka, medycyna i kreatywność – perspektywy i efektywność integrowania skutecznej rehabilitacji muzycznej układu słuchowego pacjentów w każdym wieku’
dr Chris Rocca, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, Wielka Brytania
9:15 – 9:45
Wykład ‘Mów do mnie, żebym mógł słyszeć lepiej
dr Kalina Kukiełko, Uniwersytet Szczeciński i dr Krzysztof Tomanek, Uniwersytet Jagielloński, Polska
9:45 – 10:15 Wykład ‘Wpływ treningu muzycznego w wykorzystaniem programu Meludia na umiejętności językowe dzieci’
Prof. Sara Cavicchiolo, Uniwersytet Mediolański, Włochy
10:15 – 10:30 PRZERWA
10:30 – 11:00 Wykład ‘Elementy muzyczne w terapii mowy’
Teresa Sophia Schneider, Landeszentrum für Hörgeschädigte, Austria
11:00 – 11:30 Wykład ‘Percepcja interwałów muzycznych u użytkowników implantów ślimakowych’
dr Anna Ratuszniak i prof. Artur Lorens, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
11:30 – 11:50Wykład ‘Zarys dziejów leczenia muzyką’
Prof. Krzysztof Stachyra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
11:50 – 12:05Wykład ‘Dobrze, gdy słyszę, że nie słyszę… szumu. Muzykoterapia w pracy z dorosłymi doświadczającymi szumów usznych’
mgr Angieszka Sepioło, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polska
12:05 – 12:25Wykład ‘Ucieleśnienie muzyki w metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a szansą na odbiór i zrozumienie muzyki u osób z deficytami słuchu’
Prof. Anetta Pasternak, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polska
12:25 – 13:00Pokaz ‘Zobaczyć dźwięk’ – Koncert interpretacji ruchowych muzyki
Prof. Anetta Pasternak i studentki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polska
13:00 – 14:00LUNCH (we własnym zakresie)
14:00 – 15:00 Warsztat ‘Ucieleśnienie muzyki w metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a szansą na odbiór i zrozumienie muzyki u osób z deficytami słuchu’
Prof. Anetta Pasternak, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polska
14:00 – 15:00Warsztat dla dzieci ‘Muzykoterapia dla najmłodszych’, mgr. Aleksandra Bykowska, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
! Warsztat dla dzieci do 3 r.ż., max. 10 uczestników. Zajęcia w sali K2 ŚCS. Zapisy na adres festiwal@ifps.org.pl
15:00 – 15:40 Warsztat ‘Uciszyć myśli i ciało w muzyce. Warsztaty relaksacji z wykorzystaniem muzyki’
Prof. Ludwika Konieczna-Nowak i mgr Angieszka Sepioło, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polska
! Warsztat przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Maksymalna liczba uczestników: 15 osób. Odbywa się w sali K2 ŚCS.
Obowiązują oddzielne zapisy na adres festiwal@ifps.org.pl
15:00 – 16:00 Otwarty Warsztat ‘Muzykoterapia’
mgr Dominika Dopierała, Fundacja Nordoff Robbins Polska

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. dr. h.c. multi Henryk Skarżyński
Otochirurg, specjalista w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Jako pierwszy chirurg w Polsce przeprowadził zabieg wszczepienia implantu ślimakowego (1992), i stworzył polskie programy implantów do pnia mózgu (1998) i implantów ucha środkowego (2003). Zainicjował światowy program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych (2002) i dzieci (2004). Założyciel i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (od 1996). Pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Członek licznych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym AOS, CORLAS, EAONO, EFAS, IAO, ISA oraz Politzer Society. Wyróżniony najważniejszymi polskimi odznaczeniami państwowymi i medalami międzynarodowymi. henrykskarzynski.pl

Prof. dr Sara Cavicchiolo
Terapeutka mowy, specjalista w zakresie rehabilitajci w zawodach związanych z opieką zdrowotną. Jej doświadczenie kliniczne obejmuje diagnostyke i leczenie dzieci z zaburzeniami słuchu i dopasowanie implantów ślimakowych. Przez 20 lat pracowała na Wydziale Audiologii Fundacji I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico w Mediolanie. Obecnie wykłada na Uniwersytecie w Mediolanie.
Jej zainteresowania naukowe obejmują techniki i strategie dopasowania implantów ślimakowych u dzieci i zmienne wpływające na wyniki implantacji. Jest autorką licznych wykładów i warsztatów na krajowych i międzynarodowych kursach i konferencjach.

Mgr Dominika Dopierała
Muzyk, muzykoterapeutka, prezeska Fundacji Nordoff Robbins Polska. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. W ramach praktyk studenckich prowadziła sesje muzykoterapii w Holy Cross Centre Trust w Londynie – ośrodku dla uchodźców, osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego i uzależnieniami.

Dr n. hum. Kalina Kukiełko
Socjolog, kulturoznawca, reprezentuje Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianą komunikacją społeczną i współczesnymi sposobami porozumiewania się. Entuzjastka i propagatorka teorii mediów Marshalla McLuhana. Visiting Scholar na Concordia University of Edmonton (2019 i 2022) oraz Robarts Centre of Canadian Studies (2023) w Kanadzie. Naukowo i prywatnie interesuje się zagadnieniami związanymi z inkluzywnością (zwłaszcza w kontekście osób z niepełnosprawnościami) i różnorodnością. Zajmuje się również storytellingiem, a zwłaszcza storytellingiem tekstylnym i komunikacyjną funkcją ubrań. Członkini szczecińskiego Stowarzyszenia POLITES.

Dr hab. Artur Lorens, Prof. IFPS
Kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowania implantów słuchowych, psychoakustykę i modelowanie percepcji słuchowej. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu i Komunikacji Językowej, American Auditory Society, International Society of Audiology, European Society for Artificial Organs, i European Academy of Otology & Neurootology.

Prof. Anetta Pasternak
Wykładowca naukowo-dydaktyczny Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej, a także członek La Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego oraz członek komitetu naukowego the 4th International Conference of Dalcroze Studies (2018 – 2019). Pomysłodawca Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej nt.: „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych”, którą organizowała w latach 2002 – 2013.

Dr n. med. i n. o zdr. Anna Ratuszniak
Specjalistka w zakresie akustyki, protetyki słuchu i ochrony przed hałasem oraz reżyserii dźwięku. Od wielu lat związana zawodowo z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, obecnie w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych oraz licznych doniesień prezentowanych podczas kongresów i konferencji krajowych i międzynarodowych. W codziennej pracy łączy działalność kliniczną, naukową i dydaktyczną z zakresu audiologii, a w szczególności implantów słuchowych.

Dr Chris Rocca
Koordynator Zespołu Implantów Ślimakowych i Implantów Słuchowych Pnia Mózgu w szpitalu Guys’ and St Thomas’ w Wielkiej Brytanii. Główny Rehabilitant w klinikach Implantów Ślimakowych i Implantów Pnia Mózgu dziecięcej i dla pacjentów dorosłych w szpitalu St Thomas’ w Londynie. Formalnie Asystent Dyrektora ds. (re)habilitacji i edukacji szkole Mary Hare, założyła oddział Terapii Muzyką Mary Hare-Nordoff-Robbins wspierający terapeutów i rodziny pacjentów w Wielkiej Brytanii i międzynarodowo. Autorka publikacji naukowych, rozdziałów książek i prezentacji w zakresie muzyki, prowadzi wykłady i warsztaty na całym świecie na temat muzyki jako integralnej części programu (re)habilitacji dla wszystkich grup wiekowych, od niemowląt do osób starszych. Chris jest autorką wielu pomocy rehabilitacyjnych opartych o muzykę, takich jak BabyBeats™️, Musical Journey, Musical Atmospheres i SoundSuccess™️. Do najnowszych należą niedawno uruchomiona sekcja ‘Learning through Music’ w ramach Elizabeth Foundation oraz program telezdrowia ‘Let’s Listen and Talk’ dla rodziców i rehabilitantów.

Mgr Agnieszka Sepioło
Muzykoterapeutka certyfikowana MT-C oraz certyfikowany superwizor muzykoterapii. Asystentka naukowa Katedry Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Muzyk i muzykoterapeuta współpracujący z wieloma ośrodkami w Polsce takimi jak Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach czy Centrum Rozwoju Dziecka w Tarnowskich Górach.

Lic. Teresa Sophia Schneider
Logopedka, kierowniczka zespołu terapii LZH w Dornbirn (Austria). Ośrodek LZH wspiera osoby z zaburzeniami słuchu we każdym wieku w rozmaitych obszarach potrzeb. Interesuje się pracą społeczną i edukacyjną, studiowała kształcenie podstawowe i uczestniczyła jako ochotnik w projektach międzynarodowych wspierających osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Doświadczenia te wzbudziły jej zainteresowanie audiologią i rozwojem językowym. Po ukończeniu studiów w dziedzinie logopedii przez wiele lat pracowała z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami słuchu. Obok terapii audytywno-werbalnej i tradycyjnego treningu słuchowego stosuje w terapii mowy język migowy i muzykę, które są cennym wsparciem w nabywaniu kompetencji słuchowych i językowych dla osób z niedosłuchem. Prowadzi kursy języka migowego dla rodziców i pracowników edukacyjnych. Ponadto prowadzenie wykładów i warsztatów stało się jej codzienną pracą i pasją. Korzystając z licznych badań i własnych praktycznych przykładów pokazuje jak ważna jest promocja muzyki dla poprawy rozwoju słuchu i języka.

Dr hab. Krzysztof Stachyra, prof. UMCS
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę, profesor Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.