Konferencja – Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

VIII Konferencja Naukowa
„Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”
16 lipca 2022

sala Atrium, Kajetany

Partner wspierający:

logo ORLEN

Tegoroczna festiwalowa konferencja, jak co roku poruszająca tematy z zakresu medycyny, muzyki i terapii, poświęcona będzie w sposób szczególny 30. rocznicy wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszego implantu osobie niesłyszącej w Polsce. Z tej okazji udział w konferencji wezmą pacjenci Światowego Centrum Słuchu – swoje historie opowiedzą m.in. pacjenci-artyści i pacjenci-lekarze. Z kolei w części naukowej konferencji odbędą się prelekcje na tematy związane z użytkowaniem implantów słuchowych oraz najnowszymi osiągnięciami w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji niedosłuchu. Specjaliści opowiedzą też o korzystnym wpływie na jakość słyszenia, a dzięki temu – na jakość życia, takich aktywności jak muzykoterapia i choreoterapia. Odbędzie się wykład połączony z warsztatami z choreoterapii, które poprowadzi Janusz Szymański pedagog i instruktor teatralny, zajmujący się technikami z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu.

Zobacz program konferencji – do pobrania.