IX Konferencja naukowa z cyklu „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” pn. „Muzyka i sztuka w terapii”
Światowe Centrum Słuchu, Kajetany, 25 sierpnia 2023

Tematyka tegorocznej konferencji naukowej skoncentrowana jest przede wszystkim na wykorzystaniu różnych dziedzin sztuki w terapii i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami słuchu, ale również na potencjale i efektywności funkcjonowania dzieci z implantem słuchowym. Uzupełnieniem tego tematu będzie przedstawienie procedury dopasowania systemu implantu ślimakowego oraz omówienie wczesnego rozwoju słuchowego użytkowników implantów.  Wykłady z tego zakresu wygłoszą specjaliści z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Światowego Centrum Słuchu.

Wystąpienia z obszaru medycyny będą przeplatały się z prelekcjami wykwalifikowanych specjalistów muzykoterapii, arteterapii oraz rytmiki. Podzielą się oni doświadczeniem ze swojej wieloletniej pracy z różnymi grupami wiekowymi pacjentów oraz tym, jak pozytywnie wszystkie obszary sztuki wpływają na rozwój słuchowy i ogólny pacjentów z zaburzeniami słuchu. Rodzice nastolatków i młodzieży będą mogli wysłuchać ważnych informacji dotyczących przeżywanej traumy i jej objawów oraz dowiedzieć się, czym jest arteterapia w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo będzie można wysłuchać także wykładów z zakresu rytmiki, terapii poprzez ekspresję ruchową, oraz dowiedzieć się, jakie właściwości dobroczynne na zmysły posiada muzyka, a także zapoznać się ze społeczną muzykoterapią oraz jej pozytywnymi skutkami wynikającymi ze wspólnego przebywania i muzykowania. Zespół Muzykoterapii Światowego Centrum Słuchu opowie również o ćwiczeniach dla dzieci pochodzących z Domowej Kliniki Muzykoterapii oraz o najnowszym projekcie stworzonym przez zespół – kołysankach muzykoterapeutycznych podUSZKA.

Tegoroczna festiwalowa konferencja poświęcona będzie w sposób szczególny 30. rocznicy powstania drugiego w Europie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” w Warszawie (1993). Temu wydarzeniu będzie poświęcony wykład wygłoszony przez prof. Henryka Skarżyńskiego podczas uroczystego otwarcia konferencji i warsztatów.

Wykłady będą prowadzone w języku polskim. Dla osób zarejestrowanych dostępna będzie transmisja online.

  Rejestracja uczestników na Konferencję jest obowiązkowa

  Należy wypełnić wszystkie pola formularza

  Formularz rejestracji  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.


  * Rejestrując się, oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i w pełni go akceptuję.


  * Rejestrując się, oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w celach marketingowych mojego wizerunku oraz wykonywanego utworu Organizatorom oraz Partnerom Organizatorów zgodnie z Regulaminem.


  * Rejestrując się, oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO i w pełni ją akceptuję.

  Program konferencji

  25 sierpnia 2023 sala Atrium Światowego Centrum Słuchu Kajetany ul. Mokra 17

  11: 00– 11:30 – A.Walkowiak, A. Lorens, A. Obrycka, H. Skarżyński, Procedura dopasowania systemu implantu ślimakowego

  11:30 – 12:00 – A. Obrycka, A. Lorens, A. Walkowiak, H. Skarżyński, Wczesny rozwój słuchowy, użytkowników implantu ślimakowego.

  12:00 – 12:30 – A. Lorens, E. Grabowska, A. Obrycka, H. Skarżyński, Funkcjonowanie dzieci z implantami ślimakowymi

  12:30 – 13:00 – Otwarcie Konferencji i Warsztatów przez prof. Henryka Skarżyńskiego Dyrektora Światowego Centrum Słuchu

  13:00 – 14:00 – PRZERWA

  14:00 – 14:30 – dr Magdalena Owczarek Ekspresja gestów na co dzień i od święta

  14:30 – 14:50 – mgr Anna Konopacka Działania muzykoterapeutyczne w szkole dla dzieci z deficytami słuchu.

  14:50 – 15:10 – prof. Ludwika Konieczna-Nowak Zrozum to, czego nie powiem. Trauma i muzykoterapia.

  15:10 – 15:30 – mgr Aleksandra Bykowska Też tu jestem – perspektywa rodzica/opiekuna dziecka z niepełnosprawnościami w tym niedosłuchem.

  15:30 – 15:45 – mgr Barbara Kaczyńska Domowa Klinika Muzykoterapii” oraz „podUSZKA” Kołysanki muzykoterapeutyczne.

  15:45 – 16:05 – Dominika Dopierała Wspólnuta – wprowadzenie do nurtu muzykoterapii społecznościowej

  16:05 – 16:25 – prof. Wiesław Karolak AutoARTeterapia w sytuacjach kryzysowych