Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Zgłoszenie konkursowe do udziału w 9. Festiwalu „Ślimakowe Rytmy / Beats of Cochlea“

Zgłoś swój udział w konkursie:
https://festiwal.ifps.org.pl/rejestracja/

Do zgłoszenia należy dołączyć nagranie video występu poprzedzone krótką osobistą prezentacją uczestnika (mogą to być dwa oddzielne pliki).

Nagranie video dołączone do zgłoszenia musi być dobrej jakości, odpowiedniej do pokazania podczas Koncertu. Nie będzie możliwości zmiany nagrania wybranego przez Jurorów.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2023 r.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Muzyka i sztuka w terapii” – wykłady w języku polskim

Zarejestruj się na Konferencję:
https://festiwal.ifps.org.pl/konferencja/

Udział w Konferencji możliwy jest zarówno osobiście w Kajetanach, jak i online – link do dedykowanej transmisji zostanie wysłany do wszystkich zarejestrowanych osób.

Warsztaty

Zarejestruj się na warsztaty:
https://festiwal.ifps.org.pl/warsztaty/

I Forum edukacyjno – szkoleniowe “Dziecko z niedosłuchem, zaimplantowane oraz korzystające z aparatów słuchowych w szkole i przedszkolu – rola nauczycieli, opiekunów i edukatorów”

ZAPISY: https://forms.gle/KnN3s5kpzESNWQoV9