Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Zgłoszenie konkursowe do udziału w 10. Festiwalu „Ślimakowe Rytmy / Beats of Cochlea“

Zgłoś swój udział w konkursie:
https://festiwal.ifps.org.pl/rejestracja/

Do zgłoszenia należy dołączyć nagranie wideo występu.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2024 r.