Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Program Konferencji

11: 00 – 11:30 – Procedura dopasowania systemu implantu ślimakowego

Adam Walkowiak, Artur Lorens, Anita Obrycka, Henryk Skarżyński

11:30 – 12:00 – Wczesny rozwój słuchowy, użytkowników implantu ślimakowego

Anita Obrycka, Artur Lorens, Adam Walkowiak, Henryk Skarżyński

12:00 – 12:30 – Funkcjonowanie dzieci z implantami ślimakowymi

Artur Lorens, Ewelina Grabowska, Anita Obrycka, Henryk Skarżyński

12:30 – 13:00 – Otwarcie Konferencji

prof. Henryka Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

13:00 – 14:00  –   Przerwa

14:00 – 14:30 – Ekspresja gestów na co dzień i od święta

Magdalena Owczarek

14:30 – 14:50 – Działania muzykoterapeutyczne w szkole dla dzieci z deficytami słuchu

Anna Konopacka

14:50 – 15:10 – Zrozum to, czego nie powiem. Trauma i muzykoterapia

Ludwika Konieczna-Nowak

15:10 – 15:30 – Też tu jestem – perspektywa rodzica/opiekuna dziecka z niepełnosprawnościami w tym niedosłuchem

Aleksandra Bykowska

15:30 – 15:45 – Domowa Klinika Muzykoterapii” oraz „podUSZKA”. Kołysanki muzykoterapeutyczne

Barbara Kaczyńska

15:45 – 16:05 – Wspólnuta – wprowadzenie do nurtu muzykoterapii społecznościowej

Dominika Dopierała

16:05 – 16:25 – AutoARTeterapia w sytuacjach kryzysowych

Wiesław Karolak