Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Program Warsztatów

Światowe Centrum Słuchu, Sala K2

10:00 – 11:00 – Muzykoterapia według Domowej Kliniki Muzykoterapii Światowego Centrum Słuchu dla dzieci z zaburzeniami słuchu

Prowadzenie: Barbara Kaczyńska, Aleksandra Bykowska

Podczas warsztatu dzieci wezmą udział w zajęciach muzykoterapeutycznych prowadzonych zgodnie z wytycznymi programu Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka. Ćwiczenia oraz muzyka wykorzystane podczas ćwiczeń będą pochodziły z Domowej Kliniki Muzykoterapii podręcznika przygotowywanego w zespole Muzykoterapii Światowego Centrum Słuchu. Ćwiczenia przeznaczone są głownie do pracy z pacjentami z zaburzeniami słuchu.

11:15 – 12:00 – Zmysły poruszone muzyką

Prowadzenie: dr Magdalena Owczarek

W ciągu ostatniego stulecia technika oddalała nas od naszych ciał. Tracimy zdolność zwracania uwagi na to, co czujemy za sprawą zmysłów. Ruchy ciała pobudzone muzyką staną się narzędziem ekspresji ze szczególną koncentracją na sprawność motoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową. Muzyka ma pomóc w rytmizowaniu i dynamice ruchów i budować odpowiedni nastrój spotkania i wyzwalać pozytywne emocje.

12:15 – 13:15 – Piosenka jest dobra na wszystko – pisanie piosenek w kontekście ogólnorozwojowym i terapeutycznym

Prowadzenie: prof. Ludwika Konieczna-Nowak, Anna Konopacka

Podczas spotkania warsztatowego uczestnicy będą mogli wziąć udział w procesie twórczym uwieńczonym stworzeniem krótkiej piosenki. Jej tematyka oraz struktura muzyczna podyktowane będą potrzebami i pomysłami grupy. Prowadzące mają nadzieję, że stworzenie kompletnego utworu w czasie krótkiej sesji da uczestnikom poczucie sprawstwa, uruchomi ich kreatywne zasoby, przyczyni się do integracji i będzie okazją do dobrej zabawy.

13:15 – 14:00 – Przerwa

14:00 – 15:00 – Lustro jest dobre na wszystko

Prowadzenie: prof. Wiesław Karolak

Lustro – zwierciadło, gładka powierzchnia odbijająca światło, dzięki czemu powstaje obraz odbity przedmiotów znajdujących się przed lustrem. Symbolizuje świat, niebo, słońce, ogień, płomień i in.

Materiałami pomocniczymi podczas warsztatu będą: lusterka, pastele, podkłady kartonowe. Uczestnicy będą pracowali w parach.

Światowe Centrum Słuchu, Atrium

16:30 – 17:30 – Wspólnuta – stwórzmy społeczny zespół!

Prowadzenie: Dominika Dopierała

Warsztaty będą okazją do stworzenia muzycznego zespołu. Różnorodność stylów muzycznych pozwoli znaleźć każdemu z uczestników własny sposób na włączenie się do zespołu – poprzez grę na instrumentach (szeroki wybór), śpiew lub taniec. Warsztaty otwarte są dla różnorodnych grup wiekowych, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Niezależnie od doświadczenia muzycznego, wieku czy obszaru sprawności, każda osoba może stać się częścią „Wspólnuty”.