Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” „Beats Cochlea” w ramach Programu Naukowo-Muzycznego „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”

Podczas III Festiwalu nastąpiło praktyczne otwarcie Programu Naukowo-Muzycznego „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” wraz Warsztatami Klinicznymi jako ważną częścią programu terapeutycznego wspomagającego rehabilitację słuchu i mowy po wszczepieniu implantu. Ich celem jest znalezienie najlepszych metod rozwoju artystycznego dla pacjentów, którzy po leczeniu słuchu chcą rozwijać swoje talenty artystyczne. Dlatego do pracy z uczestnikami warsztatów zaprosiliśmy Mistrzów, profesjonalnych muzyków z wieloletnim doświadczeniem artystycznym i pedagogicznym, którzy prowadzą zajęcia w małych grupach z podziałem na instrumenty i wokalne. Zajęcia te, stanowiące swoistą interwencję muzyczną, mają na celu wywołanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej, w strukturze wiedzy oraz poprawę umiejętności gry na instrumencie oraz śpiewu.

Ideą całego programu „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”, jest pomoc pacjentom po wszczepieniu implantu słuchowego w jak najszybszej i najefektywniejszej rehabilitacji, która pozwoli na trwałe i naturalne funkcjonowanie w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Ponadto pacjentom z tzw. słuchem muzycznym pozwoli na właściwy rozwój muzyczny, który umożliwi odpowiednie funkcjonowanie tych osób jako profesjonalistów w świecie muzycznym, niczym nie różniących się w środowisku osób prawidłowo słyszących.

Wielospecjalistyczny zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz zdobyte przez jego pacjentów doświadczenia stają się obecnie podstawą nowego klinicznego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu, którym wszczepiono różne implanty słuchowe lub dobrano odpowiednie aparaty słuchowe. Podczas I i II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Beats of Cochlea” przez pryzmat rozwoju muzycznego wybranej grupy pacjentów pokazane zostały największe osiągnięcia naukowe. Obecnie te osiągnięcia, które były udziałem wąskiej grupy artystycznej, można będzie upowszechnić w wielu grupach docelowych odbiorców z zaburzeniami słuchu.

Codziennie, podczas warsztatów odbywały się wieczorne pokazy muzyczno-naukowe, podczas których laureaci poprzednich edycji przedstawiali swoją historię słyszenia oraz efekty pracy nad wybranymi utworami. Podczas pokazów prezentowane były również wykłady specjalistów pracujących z pacjentami po wszczepieniu implantu oraz prowadzącymi badania nad wykorzystywaniem terapii muzycznej w rehabilitacji słuchu.

Mistrzowie:
Prof. Janusz Olejniczak
Paweł Bogdanowicz
Ewa Bogucka
Marek Bracha
Vadim Brodski
Dr hab. Katarzyna Bąkowska
Elżbieta Ostrowska
Krzysztof Gradziuk
Gniewomir Tomczyk
Dr hab. Paweł Gusnar
Dr Rafał Grząka
Dr hab. Urszula Janik
Prof. Ryszard Karczykowski
Maciej Miecznikowski
Grzegorz Tomaszewski
Hanna Śleszyńska
Prof. Ewa Iżykowska-Lipińska
Dr Grażyna Draus

Jury:
prof. Ryszard Zimak – przewodniczący
Vadim Brodski
Prof. Ryszard Cieśla
Roman Czejarek
Prof. Anna Jastrzębska-Quinn
Prof. Ryszard Karczykowski
Bogna Kowalska
Stanisław leszczyński
Prof. Janusz Olejniczak
Małgorzata Małaszko-Stasiewicz
Maciej Miecznikowski
Irena Santor
Julita Sokołowska
Prof. Jerzy Stuhr
Janusz Ty,man
Dr Alicja Węgorzewska-Whiskerd
Grzegorz Wilk
Jacek Wójcicki
Jacek Wroński
Monika Zalewska

Uczestnicy:
Anna Adamowska – Polska
Chingiz Agibaev – Kazachstan
Talia Astapura – mSingapur
Csenge Balogh – Węgry
Fanni Balogh – Węgry
Felicity Bleckly – Australia
Eva Costa – Portugalia
Daniyil Danilov – Ukraina
Carlie Denton – Wielka Brytania
Achim Hänig – Niemcy
Veronika Sophie Hörfarter – Austria
Vsevolod Khmelnitskiy – Rosja
Ren Lu-ning – Chiny
Bogdan Liashenko – ukraina
Zuzanna Moczydłowska – Polska
Maria Sharlene Morta – Filipiny
Weronika Niczyporuk – Polska
Antonios Spyridon Papoutsis – Grecja
Arnau Pozas Saiz – Hiszpania
Krzysztof Szczygielski – Polska
Liu Shing-Tzu – tajwan
Mark Troshin – Rosja
Dejan Živkovic – Serbia

Wsparcie artystyczne:
Dariusz Tokarzewski
Grzegorz Wilk
Barbara Kaczyńska
Maciej Miecznikowski
prof. Krzesimir Dębski
Elżbieta Ostrowska
Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniej i Południowej PROFORMA
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna DIVERTRIMENTO