Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Małgorzata Małaszko-Stasiewicz