Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Mistrzowie

Dorota Żołnacz

Mistrzyni klarnetu

Klarnecistka, naukę muzyki rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Lublinie w klasie klarnetu prof. Andrzeja Rzymkowskiego a następnie prof. Adama Cegiełkowskiego. Naukę kontynuowała w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Ryszarda Sztajerwalda, Mirosława Pokrzywińskiego i Romualda Gołębiowskiego. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe z kameralistyki na tej samej uczelni. Brała udział w licznych festiwalach i kursach muzycznych doskonaląc swoje umiejętności u znakomitych pedagogów. W 1996 r. była stypendystką Dartington Music School w Wielkiej Brytanii. W 1998 r. zdobyła III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Krakowie. Jest członkiem trio stroikowego, z którym koncertowała w USA, Francji, Holandii, Czechach i Wielkiej Brytanii, zespół ten ma bardzo szeroki repertuar oraz zdobył wiele cenionych nagród. W latach 2005 - 2011 była klarnecistką oraz inspektorem orkiestry Mazowieckiego Teatru Muzycznego - Operetki w Warszawie. Współpracuje z różnymi orkiestrami oraz z wieloma kameralistami z Polski i z zagranicy. Ponadto od 20 lat zajmuje się pracą pedagogiczną. Jej uczniowie są laureatami ponad 300 prestiżowych nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach i przesłuchaniach. Ponadto wielokrotnie byli nagradzani nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za swoje osiągnięcia pedagogiczne oraz wkład w rozwój kultury polskiej wielokrotnie była nagradzana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku została także odznaczona odznaką „Zasłużony Kulturze Polskiej”. Od kilkunastu lat jest wykładowcą na kursach mistrzowskich organizowanych w Polsce, regularnie prowadzi też warsztaty oraz kursy metodyczne w szkołach muzycznych w wielu miastach Polski. Wielokrotnie zasiadała w składzie jury konkursów i przesłuchań.