Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Mistrzowie

Ewa Bogucka

Mistrzyni fortepianu

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu profesor Lidii Kozubek. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1969 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie, a w roku 1972 w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. J. Elsnera. Absolwenci jej klasy kontynuowali studia w wyższych uczelniach artystycznych. Dodatkowe doświadczenie w zakresie metod nauczania zdobywała we Francji w Ecole Normale de Musique de Paris im. Alfreda Cortot. Od 1993 roku jest dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Warszawie.

Odznaczona brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej.