Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Mistrzowie

Krzysztof Malicki

Mistrz fletu

Naukę gry na flecie rozpoczął w wieku 10 lat u profesora Mariana Jamrożego. Był uczniem Jerzego Chudyby, wieloletniego pierwszego flecisty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej. Dyplom Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskał w klasie fletu prof. Elżbiety Dastych-Szwarc w roku 1989. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez flecistów takich jak Pierre-Yves Artaud, Robert Aitken, Peter Ode. Od 1988 r. pracuje w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Narodowej. Koncertując z tym czołowym europejskim zespołem występował w Polsce i za granicą – z najwybitniejszymi artystami, dyrygentami i instrumentalistami. Grał także z orkiestrami Sinfonia Varsovia, Leopoldinum, Amadeus, Sinfonia Viva i Polską Orkiestrą Radiową. W latach 1989-93 współpracował z pianistą Robertem Skierą, z którym odbywał koncerty w Polsce i w Niemczech. Był członkiem Kwintetu Instrumentalistów Dętych Drewnianych „Da camera” (1991-94), z którym dwukrotnie odbył tournée do USA, Niemiec, Czech, Szwajcarii a także nagrał płytę „Polish Music” nominowaną do nagrody Fryderyk. Krzysztof Malicki prowadzi także działalność animatora życia muzycznego. Był współtwórcą cykli koncertów „Organy dla Wszystkich Świętych” oraz „Muzyka u Wszystkich Świętych” związanych z budową i rozsławianiem organów w jednym z największych kościołów w Polsce. 24 sierpnia 2011 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Został wybrany przez Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków na Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej SPAM w kadencji 2012-2017, a od 2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarność” Filharmonii Narodowej.