Formularz rejestracyjny dla uczestników festiwalu

  Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z tegorocznym Regulaminem Festiwalu oraz pełną klauzulą informacyjną RODO.

  Wszystkie pola formularza są obowiązkowe do wypełnienia

  DANE PERSONALNE

  DANE KONTAKTOWE

  ANKIETA

  ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

  Nagranie wideo
  Nagranie wideo musi zawierać zapis występu dobrej jakości, odpowiedni do pokazania podczas koncertu finałowego, oraz krótki wstęp mówiony przez uczestnika do kamery: imię, nazwisko, kraj, typ implantu słuchowego, instrument, nazwa wykonywanego utworu. Można dołączyć dwa pliki – osobno występ i wstęp.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.


  Rejestrując się, oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Festiwalu i w pełni go akceptuję.


  Rejestrując się, oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w celach marketingowych mojego wizerunku oraz wykonywanego utworu Organizatorom oraz Partnerom Organizatorów zgodnie z Regulaminem Festiwalu.


  Rejestrując się, oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO i w pełni ją akceptuję.

  W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest podpisanie i przesłanie Organizatorom załączonej Zgody Rodziców/Opiekunów Prawnych.